Xếp hạng casino online uy tín tốt nhất

Tin giáo dục

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp triển khai nhiệm vụ đầu xuân 2022

Sáng ngày 07/2/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức viên chức và triển khai các nhiệm vụ năm 2022. Đến dự buổi gặp mặt có Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng, các đồng chí lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục.

 Sáng ngày 07/2/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức viên chức và triển khai các nhiệm vụ năm 2022. Đến dự buổi gặp mặt có Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng, các đồng chí lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục.
    Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đã gửi lời chúc tết tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công năm 2022. Thứ Trưởng nhấn mạnh Tổng cục giáo dục nghề nghề nghiệp cần: (i) Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm; (ii) Tập trung thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp; (iii) Quyết liệt triển khai, ưu tiên triển khai gói hỗ trợ phục hồi kinh tế, chống đứt gãy nguồn nhân lực, đẩy mạnh tuyển sinh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; (iv) Rà soát, sắp xếp quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính.
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp triển khai nhiệm vụ đầu xuân 2022
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chúc mừng năm mới và giao nhiệm vụ năm 2022
     Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng đã thay mặt Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cảm ơn và chúc tết đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Tổng cục sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, đảm bảo hỗ trợ tốt cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, phục hồi nền kinh tế, đào tạo, đào tạo lại người lao động chống đứt gãy nguồn nhân lực. Rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tập trung tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực sau dịch bệnh, thực hiện các nhiệm vụ của chiến lược giáo dục nghề nghiệp.
 
 
Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng nhận nhiệm vụ và chúc tết toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp triển khai nhiệm vụ đầu xuân 2022
Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng cũng gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến cán bộ, công chức viên chức và lãnh đạo Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội.

 Triển khai nhiệm vụ năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch công tác với một số công tác trọng tâm
 
Một là: Tập trung ngay vào việc xây dựng văn bản, đề án theo nhiệm vụ đã được Bộ phân công. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tạo hành lang pháp lý đồng bộ để phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển kỹ năng nghề; đáp ứng các nhu cầu đa dạng của người lao động theo cơ chế thị trường; khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động.
 
Hai là: Triển khai đồng bộ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ưu tiên triển khai Chiến lược, các Đề án, Chương trình đã được phê duyệt trong năm 2021: Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia...
 
Ba là: Tập trung cao nhất việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN ở các bộ, ngành, địa phương theo hướng tinh gọn nhưng hiệu quả, giảm đầu mối và số lượng nhưng không giảm năng lực đào tạo; đánh giá, công nhận hệ thống các trường chất lượng cao theo tiêu chí, quy trình đã được Bộ phê duyệt.
 
Bốn là: Tham mưu Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục và các đơn vị thuộc Tổng cục sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Kiện toàn mô hình Tổng cục với mạng lưới trực thuộc có một số trung tâm quốc gia và trung tâm vùng về đào tạo và thực hành chất lượng cao; tự chủ toàn diện; có năng lực vượt trội trong đào tạo và hội nhập quốc tế; qua đó thực hiện tốt hơn liên kết vùng; tạo động lực, dẫn dắt toàn hệ thống GDNN đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo; hướng dẫn mô hình hội đồng GDNN với vai trò là cơ quan liên ngành tư vấn chính sách, khuyến nghị và điều phối, xây dựng, giám sát các chương trình hỗ trợ đổi mới giáo dục nghề nghiệp của địa phương.
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp triển khai nhiệm vụ đầu xuân 2022
Toàn cảnh Hội nghị
 
Năm là: Đẩy mạnh truyền thông, tư vấn hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục nghề nghiệp. Gắn kết chặt chẽ với các cơ quan có liên quan và cộng đồng doanh nghiệp nhằm hình thành hệ sinh thái truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp trong GDNN; tiếp tục đổi mới phương thức tuyển sinh, đào tạo để duy trì quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cho phục hồi kinh tế; chú trọng các chương trình đào tạo chất lượng cao theo cơ chế đặt hàng; đẩy nhanh triển khai đào tạo, đào tạo lại theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.
 
Sáu là: Thực hiện chuyển đổi số trong GDNN theo Quyết định 2222/QĐ-TTg nhằm triển khai các hoạt động GDNN trên môi trường số, chú trọng phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; đổi mới và phát triển chương trình đào tạo; hình thành nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia và kho học liệu, tài nguyên số dùng chung phục vụ cho hoạt động dạy và học; tăng cường quản lý số và quản trị số, kết nối thông tin hệ thống theo vùng, theo ngành, theo trình độ...
 
Bảy là: Chủ động các phương án ứng phó với ảnh hưởng của dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán tại cơ quan Tổng cục và hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương cho học sinh, sinh viên trở lại học tập trung tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm an toàn dịch bệnh.
 
 Với nền tảng mới, tiềm lực mới, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cùng tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển” tin tưởng rằng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Đăng ký để nhận thông tin giáo dục tuyển sinh

Đăng ký để nhận thông tin giáo dục tuyển sinh

Đăng ký ngay và nhận bản tin hàng tuần với các tài liệu giáo dục, các khóa học mới, các bài đăng thú vị, các cuốn sách phổ biến và hơn thế nữa!

ĐIỆN THOẠI Đăng ký tuyển sinh ZALO EMAIL BACKTOP