Xếp hạng casino online uy tín tốt nhất

Hệ trung cấp
May Và Thiết Kế Thời Trang

Thông tin về khóa học

May Và Thiết Kế Thời Trang

NGÀNH MAY VÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG
1. Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:
 • Học sinh được học những kiến thức cơ sở như vẽ kỹ thuật, mỹ thuật cơ bản, vật liệu dệt may và các kiến thức chuyên ngành như kỹ thuật may, thiết bị may, thiết kế trang phục, thiết kế thời trang, tổ chức và quản lý sản xuất trong xí nghiệp may.
 • Chương trình đặc biệt chú trọng đến kỹ năng thực hành cho học sinh thông qua việc cho học sinh đi thực tập tại các xí nghiệp may. Qua đó giúp học sinh hệ thống hóa và tổng hợp những kiến thức đã học để bước đầu vận dụng kiến thức lý luận vào thực tế xây dựng tác phong làm việc và có kỹ năng thực hành, giải quyết những vấn đề thực tiển khi ra trường công tác.

2. Mục tiêu đào tạo:
    
    2.1
 Kiến thức:
 • Trình bày được các kiến thức về tổ chức sản xuất của xí nghiệp may.
 • Thiết kế được qui trình công nghệ sản xuất may công nghiệp.
 • Thiết kế được hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm của xí nghiệp may.
 • Trình bày được các phương pháp thiết kế mẫu trang phục.
    
    2.2
 Kỹ năng:
 • Sử dụng thành thạo các loại thiết bị và công cụ gá lắp trong ngành may
 • Thực hiện được các bước trong quy trình công nghệ sản xuất.
 • Thành thạo thiết kế rập, nhảy size và giác sơ đồ.
 • Thành thạo công việc kiểm tra chất lượng sản phẩm may.
 • Tính toán được định mức tiêu hao nguyên phụ liệu may.
 • Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.
    
    2.3
 Thái độ:
 • Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;
 • Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
    
    2.4 Vị trí và khả năng việc làm sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể làm việc ở các vị trí như sau:
 • Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý ở các xí nghiệp may.
 • Tổ trưởng sản xuất, tổ trưởng KCS ở các xí nghiệp may.

 

4. Chương trình khung ngành: MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANG
 
  BẢNG PHÂN BỔ CÁC MÔN HỌC QUA CÁC HỌC KỲ
                    MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANG 
 
Mã HP
Tên học phần
Học phần cơ sở
3501
Kỹ thuật điện và an toàn ngành may
3502
Vẽ kỹ thuật ngành may
3503
Anh văn chuyên ngành may
3504
Vẽ mỹ thuật
3505
Vật liệu may, phụ liệu may
3506
Nhân trắc học và hệ thống cỡ số trang phục
3507
Thiết bị may công nghiệp
3508
Mỹ thuật trang phục
3509
Qui trình và tổ chức sản xuất ở Xí nghiệp may công nghiệp
3510
Thiết kế và điều hành chuyền may
3511
Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm ở xí nghiệp may
Học phần chuyên ngành
3512
Kỹ thuật may cơ bản
3513
Kỹ thuật may áo sơ mi
3514
Kỹ thuật may quần âu
3515
Kỹ thuật may áo Polo, T-Shirts
3516
Thiết kế trang phục quần âu, áo sơ mi cơ bản
3517
Thiết kế áo Polo, T-Shirt
3518
Cắt may trang phục quần âu, áo sơ mi cơ bản
3519
Thiết kế mẫu, Giác sơ đồ
Thực tập cơ bản
3520
Thực tập thiết bị may công nghiệp
3521
Thực tập may quần âu (nâng cao)
3522
Thực tập may áo sơ mi (nâng cao)
3523
Thực tập công nghệ may
3524
Thực tập thiết kế rập mẫu công nghiệp
3525
Thực tập cắt may thời trang
Thực tập tốt nghiệp
3526
Thực tập tốt nghiệp
 
(*) CHI TIẾT VỀ TUYỂN SINH, VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Phòng Tuyển sinh, Trường Trung cấp Bến Thành
      Số 94 – 96 Lê Tuấn Mậu, Phường 13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh
Hotline tuyển sinh:  0844 838 777 - 0833 900 777 
Email: [email protected]
Website: anizur.com
Đăng ký khóa học
Đăng ký để nhận thông tin giáo dục tuyển sinh

Đăng ký để nhận thông tin giáo dục tuyển sinh

Đăng ký ngay và nhận bản tin hàng tuần với các tài liệu giáo dục, các khóa học mới, các bài đăng thú vị, các cuốn sách phổ biến và hơn thế nữa!

ĐIỆN THOẠI Đăng ký tuyển sinh ZALO EMAIL BACKTOP