Xếp hạng casino online uy tín tốt nhất

Hệ trung cấp
Kế Toán

Thông tin về khóa học

Kế Toán

NGÀNH KẾ TOÁN

 

1. Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:
 • Chương trình đào tạo TCCN chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp sản xuất thuộc ngành Kế toán được xây dựng trên cơ sở quyết định số 44/2002/QĐ-BTC ngày 29/04/2002 của Bộ Tài chính nhằm đào tạo học sinh trở thành những nhân viên kế toán thành thạo nghiệp vụ.
 • Sau khi kết thúc khóa học, học sinh sẽ đi thực tập thực tế tại các doanh nghiệp sản xuất, qua đó giúp học sinh hệ thống hóa và tổng hợp những kiến thức đã học để bước đầu nghiên cứu vận dụng kiến thức lý luận vào thực tế đồng thời nhận thức đầy đủ vai trò của nhân viên kế toán, xây dựng tác phong làm việc và có kỹ năng thực hành, giải quyết những vấn đề thực tiển khi ra trường công tác.

2. Mục tiêu đào tạo:

    2.1 Kiến thức:
 • Trình bày được các kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và kiến thức cơ sở ngành Kế toán như tài chính - tiền tệ, tín dụng - ngân hàng, thống kê trong nền kinh tế thị trường, làm nền tảng để nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành kế toán như: luật kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Đồng thời có kiến thức về các luật thuế cơ bản và các văn bản hướng dẫn về các luật thuế hiện hành;

    2.2 Kỹ năng:
 • Thực hiện thành thạo việc thu thập, xử lý, kiểm tra và ghi chép chứng từ, sổ kế toán.
 • Lập báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính).
 • Lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, …).
 • Soạn thảo văn bản, hợp đồng và ứng xử giao tiếp.
 • Sử dụng thành thạo chương trình kế toán thông dụng trên phần mềm Excel.

    2.3 Thái độ:
 • Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, thận trọng, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;
 • Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

   2.4 Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:
 • Làm việc trong phòng kế toán, phòng tài chính, phòng kinh doanh,… ở tất cả các loại hình doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.
3. Chương trình khung ngành: KẾ TOÁN
 

    BẢNG PHÂN BỔ CÁC MÔN HỌC QUA CÁC HỌC KỲ

 
Mã HP
Tên học phần
Học phần cơ sở
3301
Kinh tế vi mô
3302
Lý thuyết tài chính tiền tệ
3303
Luật kinh tế
3304
Nguyên lý thống kê
3305
Nguyên lý kế toán
3306
Soạn thảo văn bản
3307
Marketing căn bản
3308
Quản trị doanh nghiệp
Học phần chuyên ngành
3309
Tài chính doanh nghiệp
3310
Thuế và khai báo thuế
3311
Thống kê doanh nghiệp
3312
Kế toán tài chính 1
3313
Kế toán tài chính 2
3314
Kế toán tài chính 3
3315
Kế toán tài chính 4
3316
Phân tích HĐKD
3317
Kiểm toán
3318
Hạch toán kế toán trên máy
3319
Kế toán mô phỏng
Thực tập cơ bản và tốt nghiệp (tính theo giờ)
3320
Thực tập chuyên môn
3321
Thực tập tốt nghiệp
 
(*) CHI TIẾT VỀ TUYỂN SINH, VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Phòng Tuyển sinh, Trường Trung cấp Bến Thành
      Số 94 – 96 Lê Tuấn Mậu, Phường 13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh
Hotline tuyển sinh:  0844 838 777 - 0833 900 777 
Email: [email protected]
Website: anizur.com
Đăng ký khóa học
Đăng ký để nhận thông tin giáo dục tuyển sinh

Đăng ký để nhận thông tin giáo dục tuyển sinh

Đăng ký ngay và nhận bản tin hàng tuần với các tài liệu giáo dục, các khóa học mới, các bài đăng thú vị, các cuốn sách phổ biến và hơn thế nữa!

ĐIỆN THOẠI Đăng ký tuyển sinh ZALO EMAIL BACKTOP